Hey! Burası boş, burada yapabileceğin bir şey yok. Sadece bozuk harf saymaca oynuyorum. O kadar: ığüğıüğüıüğüııüğğğğüüşşşçşçşğüğçöçğöüçğııı